محیط زیست

فرمت word : دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد هواشناسی – قسمت پنجم

(3-20)                                             به بيان ديگر را به گونه‌اي انتخاب مي‌كنيم كه فرم كوادراتيك (درجه دو) مذكور در بالا حداقل گردد. براحتي مي‌توان نشان داد كه: (3-21)                                                                 اقدام حداقل كردن با مساوي صفر قرار ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد هواشناسی – قسمت چهارم

مقدار بارندگي در نواحی گوناگون به شدت تابع ارتفاع مي‌باشد به طوريكه ميزان بارندگي در ايستگاه كوه سفيد با ارتفاع 830 متر به گونه متوسط 7/117 ميليمتر، به گونه متوسط 7/117 ميليمتر، در ايستگاه دوشان ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد هواشناسی – قسمت دوم

از آنجا كه بارانهاي شديد توام با باد هستند در نتيجه قطرات باران به جاي سقوط عمودي مسير مايل خواهند داشت در اين حالت دامنه‌هاي رو به باد بارندگي بيشتري از دامنه‌هاي پشت به باد ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد هواشناسی – قسمت اول

اولين قدم در بررسيهاي علمي- مهندسي مربوط به محيط نظير پروژه هاي آبي،تحقيقات منطقه اي هواشناسي كشاورزي و نظاير آن ، مطالعات هواشناسي می باشد، به طوريكه مطالعات ساير بخشها، مانند هيدرولوژي، سيلخيزي، فرسايش و ادامه مطلب…

By f1, ago