محیط زیست

دانلود فرمت ورد: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت اول

مقدمه 1-1- اهميت موضوع پژوهش و پيشينة آن شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      آلودگي محيط زيست يكي ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

متن کامل: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت دوم

تا قبل از دهة 1940، آلاينده‌هاي عمده هوا،‌ دي‌اكسيد گوگرد و ذرات ريز بودند، در حاليكه امروزه طيف وسيعي از انواع آلاينده‌هاي گوگردي، نيتروژني،‌ فلوئوريدي، فلزي و … با غلظت‌هاي زياد در هوا و در ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت سوم

اپيزود ازن گردد و سپس غلظت آن به وسيلة HC و حاصل از فـعاليت‌هاي انساني و گاه طبيعي، افزايش يابد و منشأ عواقبي سود بر محيط زيست گردد. افزايش آلاينده‌ها، چه آلاينده‌هاي اوليه و چه ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت پنجم

اثر سمي آن عامل بر متابوليسم گياه، تخريب ساختارهاي سلولي و باقتي. در مورد هر نوع آلاينده (يا ساير عوامل تنش‌زا تعداد بسيار اندكي از گونه‌هاي گياهي وجود دارند كه هم در شرايط بسيار نامطلوب ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت ششم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید               تحقيقات انجام شده در سطح جوامع گياهي، نشان داده‌اند كه آلودگي يك منطقه ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت هفتم

همچنين در سال‌هاي اخير، شواهد فراواني وجود داشته می باشد مبني بر اينكه آلودگي هوا با ايجاد تغيير در فعاليت حشره‌هاي آفت و گياهخوار نيز به گونه غيرمستقيم بر پوشش گياهي اثر مي‌گذارد. نتايج برخي ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه – قسمت هشتم

گياهان در طول تاريخ حيات بر روي اين كرة خاكي از اهميتي فوق‌العاده‌ و غيرقابل انكار برخوردار بوده و هستند. اين موجودات سبز،‌ اعمالي را انجام مي‌دهند كه هيچ موجود ديگري قادر به انجام آنها ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آثار بمب هاي شيميايي بر محیط زيست – قسمت اول

بمب های شیمیایی  سال هاست که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز که هنوز می باشد بسیاری از مجروحان شیمیایی در میان ما زندگی می کنند و بسیاری دیگر سال ها پیش از ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته محیط زیست با موضوع آثار بمب هاي شيميايي بر محیط زيست – قسمت دوم

عوامل تاولزا : این گروه را به راحتی می توان به سه زیر گروه تقسیم نمود ۱- خردل ها ۲- آرسنیک ها ۳- گزند ها این عوامل بیشتر به صورت مایع می باشند . اثر ادامه مطلب…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست – قسمت اول

– بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي – معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب آن – انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده ادامه مطلب…

By f1, ago