.II شرطي كردن دمايي

 1. A. شرطي كردن دمايي سرد
 2. B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
 3. C. تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما
 4. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 5. D. شرطي كردن در دماي بالا

III. گرما دادن متناوب

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 1. A. بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب
 2. B. مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب
 3. IV. اتمسفر كنترل شده
 4. A. فوايد
 5. B. خطرات
 6. V. تنظيم كننده هاي رشد گياه
 7. A. اسيد اسكوربيك
 8. B. تريازولها
 9. C. اتيلن
 10. D. پلي آمينها

.VI ديگر مواد شيميايي

 1. A. قارچ كشها
 2. B. كلسيم
 3. C. آنتي اكسيدانتها و مواد نابود كننده راديكالهاي آزاد

VII. بسته بندي كردن

VIII. موميايي كردن و ديگر پوشش دهنده ها

 1. IX. نكات نتيجه گيري شده

پيشينه ذكر شده

I. مقدمه

يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن می باشد. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر اقدام سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده گردد و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير می باشد.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددي درمورد تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود چاپ گردیده می باشد. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي گردد.

سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي می باشد، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده می باشد. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده می باشد. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده می باشد.

خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (1989)، وانگ (1989) ريسون و روت (1990) مراجعه كنند.

II. شرطي كردن دما

دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد.

جدول 2-1 اختصار اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.

جدول 2-1: دما و مدت بهره گیری شده در اقدام پيش شرطي كردن براي كاهش آسيب انجماد در محصولات كشتي مختلف

محصول دماي پيش شرطي كردن مدت پيش شرطي كردن دماي نگهداري مرجع
خيارها 18 1-9 روز 5 Hirose 1985
15 1 روز 5/6 Nakamura 1985
37 1 روز 5 Hirose 1985
بادمجانها 10 5 تا 15 روز 1 Abe, Chachin 1985
15و10 هر كدام يك روز 5/6 Nakamura 1985
گريپ فروت 10 يا 15

17

7 روز

6 روز

0 يا 1

0

Hatton, Cubbedge
38 17 تا 22 ساعت 2 يا 5/4 Chalutz 1985
5/34 3 روز 10 Brooks 1936
ليمو ترش 5 يا 15 7 روز 0-2 Houck 1990
21 3 روز 1 McDonald 1986
ليمو 7-20 1 هفته 5/1 Spalding, Reedes 1983
انبه 20و15 1و2 روز
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
10

Thomas, Oke 1983 20

12 روز

5 يا 10

Thomas, Joshi 1988 خربزه درختي

5/12

4 روز

2

Chen, Paull 1986 فلفل شيرين

10

5 يا 10 روز

0

McColloch 1962 10

5 روز
1،4 يا 7

Risse 1987 سيب زميني شيرين

32

10 روز

7

Picha 1987 گوجه فرنگي

8و12

4 روز

5

Maragoni 1990 36 تا 40

3 روز

2

Lurie, Klein 1991 هندوانه

26

4 روز

0 يا 7

Picha 1986 كدوي زوچيني

10 يا 15

2 روز

5/2 يا 5

Krames, Wang 1989

A. شرطي كردن دما

درجه حرارتي كه ميوه ها و سبزيجات دقيقاً قبل از اقدام سرد كردن در تماس با آن قرار مي گيرند به گونه معني داري به تحمل سرد كردن اين محصولات تاثير دارد. شرطي كردن در درجه حرارتهاي كمي بالاتر از محدوده سرد كردن بحراني تحمل محصولات را به سرد كردن در طول دماي نگهداريكم متعاقب را افزايش مي دهد و ظهور نشانه هاي آسيب را به تاخير مي اندازد.

فلفلهاي شيرين كه در درجه حرارت زير 7 نگهداري مي شوند گوديهاي سطحي و پرزهاي زائد روي پوست آنها ظاهر مي گردد. با وجود اين فلفلهايي كه در 10 براي 5 روز قبل از شروع نگهداري در 1، 4 يا 7 شرطي شدند، كمتر در برابر سرد شدن آسيب ديدند.

گودي و فساد در كدوي تابستاني در درجه حرارت زير 10 اتفاق مي افتد. شروع علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير افتاد وقتي كدوها در 10 يا 15 براي دو روز قبل از نگهداري در 5/2 يا 5 شرطي شدند.

خيارها نيز مي توانند در 15 يا 18 قبل از نگهداري در 5 يا 5/6 براي پيشگيري از آسيب سرد شدن شرطي شوند.

خربزه هاي درختي در برابر سرماخوردگي پوستي روي آنها ظاهر مي گردد. پيش شرطي كردن خربزه هاي درختي براي 4 روز در 5/12 حساسيت به سرد كردن را كاهش مي دهد.

فرايند سرد كردن در 2/2-10 مورد نياز براي نگهداري ليمو و كريپ فورتها اغلب باعث آسيب در طول سرد كردن مي گردد. يكي از راههاي كاهش وقوع آسيب در طول سرد كردن در زمان و بعد از فرآيند سرد كردن بهره گیری از شرطي كردن دمايي می باشد. هاتون و كوبيدج فهميدند كه پيش شرطي كردن كريپ فروتها در 10، 15 يا 16 براي 7 روز مي تواند باعث كاهش آسيب سرد كردن در 0 يا 8 گردد.

چوآلتز نيز گزارش كرده اند كه نگهداري گريپ فروتهاي تازه چيده شده براي 6 روز در 17 قبل از آغاز فرايند سرد كردن باعث كاهش آسيب سرد كردن مي گردد. شرطي كردن دمايي نيز در بهبود آسيب سرد كردن ديگر مركبات نيز موثر می باشد.

ليموهاي شرطي شده براي يك هفته در 5 يا 15 قبل از فرآيند سرد كردن در 2/2-0 آسيب سرد كردن كمتري از ميوه‌هاي غير شرطي شده در طول 4 هفته نگهداري در 10 بعد از فرآيند سرد كردن نشان دادند. ليموهايي كه براي يك هفته در 7-20 قبل از نگهداري در 5/1 براي دو هفته شرطي شدند نيز آسيب كمتري نشان دادند.

B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي

شرطي كردن دمايي دو مرحله از شرطي كردن دمايي يك مرحله اي موثرتر می باشد. ناكامورا فهميد كه بادمجانهايي كه در 15 براي 1 يا 2 روز و بدنبال آن 1 روز ديگر در 15 شرطي شدند گوديهاي كمتري بعد از نگهداري در 5/6 براي 7 روز در مقايسه با آنهايي كه براي 1 يا 2 روز تنها در 15 شرطي شده بودند از خود نشان دادند. توماس واكي گزارش كردند كه انبه هايي در معرض شرطي شدن دمايي دو مرحله‌اي در 15 و 20 براي 1و2 رشوز به ترتيب قرار گرفتند مقاومت بيشتري در برابر نگهداري در 10 براي مدت طولاني نشان دادند و در موقع رسيده شدن رنگ بهتر و كيفيت ارگانولپتيك بهتر داشتند.

گوجه فرنگي ها نيز مي توانند به نحو تحسين بر انگيزي در درجه حرارت كم بوسيله تماس موفقيت آميز براي 4 روز در 12 كه بوسيله 4 روز در 80 و 7 روز در 5 دنبال مي گردد نگهداري شوند. كاهش به تدريج 3 درجه دما در فاصله 12 ساعت از 21 به 5 توليد حداقل آسيب سرد كردن را در موزها در مقايسه با ديگر فرآيندها مانند كاهش 5 هر 24 ساعت، 8 هر 36 ساعت با يك تغيير تنها از 21 به 5.

كاهش دو مرحله اي دما همچنين در پيشگيري از اختلال قلب سياه موثر می باشد و يك نشانه از آسيب سرد كردن در زمان نگهداري گلابي هاي چيني موثر بود. پيشنهاد شده بود كه دماي نگهداري ابتدايي براي گلايي هاي داچ در 10-20 براي 10 تا 15 روز حفظ گردد. بنابراين دما بايد به 0 در ميزان 1 براي 3 روز پايين آورده گردد. اين فرآيند پيش رونده انجماد گلابي هاي داچ را براي نگهداري سرد تشويق مي‌كند و از توسعه اختلال قلب سياه جلوگيري كند.

C. تغييرات فيزيولوژيكي القاء شده بوسيله شرطي كردن دما

به گونه ظاهر شرطي كردن دمايي يك پاسخ تطبيقي در ميوه جات و سبزيها در برابر فشار حاصل از سرد كردن ايجاد مي كند. اين تطابق به درجه حرارتهاي پايين تر در نتيجه تعديلهاي فيزيولوژيكي متعدد القا شده بوسيله فرآيند شرطي كردن می باشد. بسياري از تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياهان حساس به سرد كردن در ارتباط با شرطي كردن دمايي و يا عمليات سخت كردن می باشد براي مثال اسكواني و آلدئيدهاي بلند زنجيره در گريپ فروت در طول شرطي كردن دما افزايش مي يابد.

افزايش شكر نشاسته و كاهش در RNA، پرتئين و فسفات محلول ليپيد در گياهان كتان در زمان تماس به 15 براي 2 روز. شرطي كردن دمايي گياهان سرزمينهاي پست استوايي را در برابر دست دادن محتوي كلروفيل 2 حفظ مي كند و باعث حفظ فعاليت ريبولوز 1و5 بيوفسفات كربوكسيلاز در طول فشار انجماد مي گردد.


دیدگاهتان را بنویسید