– نحوه جمع آوري زباله، نارسائيها و پيامدهاي نامطلوب آن

– طرح جديد سيستم جمع آوري و دفع زباله

از آنجائيكه جمع آوري زباله در مناطق شهري تابع سيستم شهري موجود مي‌باشد منطقه دو نيز همراه با ساير مناطق از سال 1364 به شيوه طرح جديد سيستم جمع آوري زباله در نواحي خود اقدام نموده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جمع آوري زباله در منطقه به دو گروه تقسيم مي‌گردد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • جمع آوري زباله در مناطق مسكوني
 • جمع آوري زباله در مناطق تجاري، خدماتي و صنعتي
 • جمع آوري زباله در مناطق مسكوني يا ساختمانهاي كوتاه شامل گردآوري زباله از كوچه ها و يا كنار جدول پياده روها مي‌باشد. در اين روش زباله ها كه معمولاً در داخل كيسه پلاستيك هستند از كنار در منازل يا جدول خيابان يا كوچه توسط كارگران شهرداري جمع آوري شده و در داخل وسيله نقليه تخليه مي‌گردد.

در آپارتمانها مواد زايد به دو صورت جمع آوري مي‌گردد يا توسط ساكنين در محلهاي ذخيره موقت گذاشته شده و يا از طريق سيستم شوتينگ در مخازن جمع آوري زباله گردآوري شده و توسط ماشين هاي شهرداري از محل منتقل مي‌گردند.

در محلاتي مانند فرحزاد و دركه كه از گاري دستي بهره گیری مي‌گردد. زباله توسط كارگران از پشت در منازل گردآوري مي‌گردد.

 • در مناطق تجاري و خدماتي نيز مواد زائد توسط موسسات و فروشگاهها در محل هاي ذخيره موقت گذاشته شده تا نهايتاً توسط ماشينهاي خدمات شهري جمع آوري گردند.

زباله هاي صنعتي با در نظر داشتن بافت محدود صنعتي در اين منطقه از اهميت زيادي برخودار نبوده و اين زباله ها همراه با زباله هاي خانگي و تجاري توسط ماشين آلات حمل زباله از كارگاهها و مركز توليدي جمع آوري شده و در ايستگاه موقت تخليه مي‌گردند.

جمع آوري و حمل زباله هاي بيمارستاني در منطقه تحت نظارت و مسئوليت مستقيم سازمان بازيافت و تبديل مواد بصورت مكانيزه انجام مي‌گردد. كاميونهاي مخصوص حمل زباله بيمارستاني كه به بالا بر و تخليه اتوماتيك مجهز هستند، هر روز به بيمارستانها مراجعه و بدون دخالت دست، مخازن زباله هاي آنها را تخليه مي‌كنند و مستقيماً به كهريزك حمل و در ترانشه هاي مخصوص دفن زباله هاي بيمارستاني دفن مي‌شوند.

جمع آوري و حمل خاك و نخاله هاي ساختماني در تهران از سال 1372 تحت نظارت ستاد پاكيزگي و نظافت شهر تهران (سپنت) قرار گرفته می باشد. در حال حاضر، خاكبرداري بر مبناي عقد قرار داد ميان مالك و پيمانكار انجام مي‌گيرد و پيمانكاران نيز تحت نظارت و كنترل ستاد پاكيزگي و نظافت قرار دارند. پيمانكار پس از كسب برگ مسير، اقدام به خاكبرداري نموده و كاميونها در ساعت مجاز تردد و در مدت سه روز اقدام بارگيري و حمل خاك را انجام مي‌دهند. در حال حاضر در تهران ايستگاه انتقال جهت خاك و نخاله وجود ندارد. نخاله هاي ساختماني در گودهايي در اطراف تهران كه از قبل شناسايي شده اند تخليه ميگردند.

هر چند مشاهدات عيني در منطقه حاكي از پراكندگي قابل توجه اين نوع زباله شهري در سراسر منطقه بخصوص در حواشي دو رودخانه فرحزاد و دركه مي‌باشد.

نمايه 1020120102 سرانه توليد زباله در منطقه 2 طي سالهاي 5-75 و مقايسه با ميانگين تهران

 

1375 1374 1373 1372 منطقه
5/267 302 520 394
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
منطقه 2 783

(منطقه 3)

695

(منطقه 6)

544

(منطقه 6)

654

(منطقه 12)

حداكثر
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
218

191

132

156

حداقل

(منطقه 18) 314

316

318

312

ميانگين تهران

– ميزان زباله توليد شده در منطقه:

در طول سال 1380 جمعاً 154824 تن زباله از سطح نواحي جمع آوري گرديده كه با در نظر داشتن جمعيت منطقه، سرانه توليد زباله در اين سال 280 كيلوگرم مي‌باشد.

از ميان نواحي منطقه، ناحيه 9 با كمترين ميزان زباله توليدي يعني كمتر از 6000 تن و ناحيه 7 با حدود 30000 تن در سال بيشترين مقدار زباله را توليد كرده می باشد.

نمايه 2020120102 ميزان جمع آوري و حمل زباله، نخاله، لجن و شاخ و برگ در منطقه دو – سال 80

واحد ميزان توليد انواع زباله

(تن)

عنوان خدمات شهري
تن 154824 جمع آوري و حمل زباله
تن 4343 جمع آوري و حمل زباله
متر مكعب 15141 جمع آوري و حمل خاك و نخاله ساختماني
كيلوگرم 19177 جمع آوري و حمل شاخ و برگ
كيلومتر مربع 3031 رفت و روب معابر

ماخذ: حوزه معاونت شهري و فضاي سبز واحد خدمات شهري شهرداري منطقه دو تهران

– ايستگاه موقت انتقال زباله در منطقه و مشكلات آن:

اين ايستگاه در ناحيه 6 در محوطه اي در جنوب خيابان يكم دريان نو بين خيابان زنجان و حبيب الله واقع شده می باشد. ورود و خروج يكصد وبيست خودروي حامل زباله در طي ساعات شب در يك منطقه مسكوني بخصوص در ساعاتي كه هنگام استراحت اهالي می باشد. انتخابي نامناسبي براي اين ايستگاه خدمات شهري مي‌باشد. در حال حاضر شهرداري منطقه دو با اين معضل روبرو بوده و در حاليكه ساكنين محل در نارضايتي بسر مي‌برند روزانه 460 تن زباله گردآوري شده از سراسر منطقه از طريق اين ايستگاه به مقصد كهريزك بارگيري و حمل مي‌گردد. در مواقعي سرعت حمل زباله از ايستگاه زنجان به مقصد كهريزك كمتر از ورود زباله به ايستگاه بوده و به ناچار قسمتي از زباله ها روي زمين باقي مي‌مانند اين انباشت زباله سبب آ‎لودگي شديد ايستگاه گشته ، بو، حشرات و جانوران موذي و گازهاي ناشي از آن موجبات آلودگي محيط را فراهم مي‌سازند در برخي مواقع نيز آنش سوزي هاي ناشي از فعل و انفعالات شيميايي انباشت زباله ها به وقوع مي‌پيوندد. كه خود موجبات آلودگي هوا را سبب مي‌گردد. اگر سرو صداي هاي حمل و نقل زباله را نيز به مشكلات اخير اضافه كنيم علت شكايات متعدد اهالي را از محل استقرار اين ايستگاه در خواهيم يافت. لازم به ذكر می باشد كه مسئوليت حمل زباله از ايستگاههاي موقت به مقصد كهريزك و يا كارخانه بازيافت، به عهده سازمان بازيافت و تبديل مواد مي‌باشد و معاونت خدمات شهري شهرداريها در اين مورد مسئوليتي ندارد.

– جمع آوري و دفع زباله و كاستي هاي آن

 • پراكندگي نسبتاً وسيع زباله در طول مسير رودخانه هاي دركه و فرحزاد و ساير كانالها و مسيلهاي منطقه حاكي از آنست كه بخشي از زباله ها به روش تخليه در مسيل دفع مي‌گردند. ابعاد اين روش دفع، هنگان ورود فاضلاب همراه با زباله در سيل برگردان غرب در ضلع غربي ميدان صادقيه جنب ترمينال شركت واحد بخوبي آشكار مي‌گردد.
 • پراكندگي نسبتاً وسيع نخاله هاي ساختماني در نقاط مختلف منطقه بخصوص در حاشيه رود پاي فرحزاد و دركه در شمالي ترين قسمت رودخانه فرحزاد در مسير معدن سنگ، زير پل مديريت، زير پل فرحزاد در غرب يادگار امام و در فضاهاي ساخته نشده منطقه حاكي از تخليه غير مجاز اين نوع زباله در منطقه بوده و با در نظر داشتن وجود سيمان، گچ، آهك، قير در اين نوع زباله و فعل و انفعالات شيميايي در مجاورت رطوبت نه تنها اثرات مخرب زيست محيطي را در پي دارد بلكه در تخريب سيماي چشم اندازهاي طبيعي نيز موثر می باشد.
 • انباشت زباله در پيرامون حاشيه نشين هاي موجود در حوالي پل مديريت (اسلام آباد) و زير پل رودخانه فرحزاد در ادامه جاده مرادآباد در غرب بزرگراه يادگار امام از ديگر معضلات موجود منطقه می باشد.
 • وجود مشكلات جدي در جمع آوري و حمل زباله در منطقه فرحزاد به علت بافت روستايي، شيب زياد معابر و تنگ و باريك بودن آن كه عبور ماشينهاي حمل زباله را غير ممكن ساخته و باعث گرديده كماكان از روش غير بهداشتي حمل با گاري دستي بهره گیری گردد.اين امر باعث تجمع زباله در گوشه و كنار منطقه مي‌گردد. مشكلات جمع آوري زباله در فرحزاد در زمستانها بيشتر مي‌گردد.
 • گردآوري زباله در سيتم موجود كه نسبت به سيستم قديمي گردآوري با گاري دستي بسيار مجهزتر و كارآمدتر و بهداشتي تر مي‌باشد، خود مشكلات و ضعفهايي را بدنبال دارد كه به برخي از آنها در منطقه تصریح مي‌گردد:
 • ايجاد آلودگي صوتي هنگام جمع آوري زباله در ساعات شب كه ناشي از حركت ماشينهاي حمل زباله مي‌باشد.
 • باقي ماندن بخشهايي از زباله در معابر كه در ساعات غير مقرر (10-9 شب) بيرون از منازل و ساير اماكن گذاشته مي‌گردد.
 • وجود زباله دزدها كه قبل از شروع جمع آوري توسط مامورين، اقدام به تفكيك مواد قابل بازيافت مي‌نمايند.
 • بروز تصادفات و ايجاد خطرات جاني و مالي براي كاركنان و كارگران مسئول جمع آوري زباله به دليل خلوت بودن و معابر در شب.

– بازيافت پسماندهاي منطقه

از ميان مناطق شهري زباله هاي منطقه 2 و 18 جهت بازيافت به كارخانه كمپوست صالح آباد منتقل مي‌شوند. علت انتخابي اين مناطق اينست كه زباله هاي توليد شده در منطقه دو از مواد قابل بازيافت بالايي برخوردار می باشد و زباله هاي منطقه 18 نيز حاوي مواد آلي فراوان مي‌باشد.

– آلودگي هوا و منافع آلاينده آن

– منابع آلاينده

الف- تردد وسايل نقليه موتوري: طبق مطالعات انجام شده بيش از هفتاد درصد آلودگي هواي شهر تهران ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري مي‌باشد.

منطقه 2 نيز از اين قاعده مستثني نبوده و روزانه بيش از سه ميليون سفر درون شهري با بهره‌گيري از شبكه وسيع معابر دراين منطقه كه بيش از 21 درصد كل بزرگراهها و آزاد راههاي شهر تهران به بخود اختصاص داده می باشد، انجام مي‌گردد[1]

منطقه 2 با 520553 كيلومتر مسافت طي شده در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي بيشترين مسافت طي شده را در بين مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده می باشد.

در واقع در سال 1374 حدود 45/10 در صد از مسافت طي شده در سطح شهر تهران در منطقه 2 انجام شده و در سال 1380 نيز همين نسبت با كمي افزايش ادامه پيدا كرده می باشد.

تردد وسايل نقليه موتوري در منطقه در درجه اول تحت تاثير شبكه وسيع بزرگراهها و آزاد راهها معمولاً روان و سريع صورت مي‌گيرد. اما اين امر در تمامي منطقه صادق نبوده و حجم بالاي ترافيك در بخشهايي از معابر منطقه، كندي حركت را در ساعات اوج ترافيك به همراه دارد. وضع توپوگرافي و ارتفاع از سطح دريا كه خود به دليل كاهش فشار اكسيژن تنظيم موتور خودرو را با مشكل مواجه مي‌سازد و شيب تند معابر در بخشهاي شمالي نظير انتهاي بزرگراه يادگار امام و يا معابر كم عرض روستاي فرحزاد بر اين كندي حركت مي‌افرايد.

عوامل موثر بر ميزان تردد در منطقه

منطقه 2 پل ارتباطي شهركهاي اقماري غرب و شمال غرب تهران با مراكز شهري قلمداد مي‌گردد. كل شبكه معابر كه بيش از 33% وسعت كل اراضي منطقه را بخود اختصاص داده می باشد. بستر مناسب حركت دهها هزار خودرويي می باشد كه با عبور از اين معابر هواي منطقه را آلوده مي‌نمايند.

آزاد راه كرج به شيخ فضل اله نوري و جاده مخصوص كرج به ميدان آزادي متصل مي‌باشند كه در طول شبانه روز از اصلي ترين مبادي ورودي و خروجي محسوب مي‌گردند.


دیدگاهتان را بنویسید