نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

معابر با حجم ترافيكي بالاتر از 3000 اتومبيل به عنوان مراكز مخاطره آميز به لحاظ آلودگي صوتي مشخص شده‌اند . در مطالعه تعيين محدوده هاي داراي اين آلودگي معمولاً فواصل 10 متر مورد سنجش قرار مي‌گيرد. لذا جهت تعيين محدوده هاي داراي آلودگي صوتي ضروري می باشد كه كل منطقه و تمامي معابر آن مورد مطالعه تفضيلي قرار گيرد.

2- كارگاهها و مراكز صنعتي و توليدي: بعد از تردد وسائل نقليه دومين عامل ايجاد آلودگي صوتي در شهرها بشمار مي‌طریقه.

در مطالعاتي كه سازمان حفاظت محيط زيست جهت تعيين ضوابط و استانداردهاي صدا بعمل آورده می باشد، مناطق بيستگانه شهر تهران در چهار چوب گروه بندي آلودگي صداي ناسي از مراكز صنعتي و توليدي مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

نمايه هاي زير اين گروه بندي و استاندارد تراز معادل فشار صوت هر گروه و نسبت صنايع موجود در هر گروه را نشان مي‌دهد.

 

نمايه 5050120102 تراز معادل فشار صوت در هر گروه از صنايع

تراز معادل فشار صوت (Leq)      

d B(A)

گروه بندي آلودگي
Leq < 65

A

65 < Leq < 70 B
70 < Leq <75 C
75 < Leq < 80 D
Leq >80 E

 

بر اساس ايده استاندارد حا آلودگي صدا در مناطق صنعتي 75 سي بل و در مناطق مسكوني صنعتي 70 سي بل تعيين گرديده می باشد. بنابراين با در نظر داشتن جداول توزيع آلودگي صدا در مناطق بيستگانه ملاحظه مي‌گردد كه حد آلودگي صدا ناشي از صنايع مشاغل و حرف در منطقه 2 پايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قبول مي‌باشد.

– با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سال جاري همچنان معتبر هستند و از آنجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفته می باشد. اطلاعات سال 1371 بعنوان آخرين وضعيت صنايع در منطقه مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

نمايه 6050120102 گروه بندي آلودگي صوتي صنايع و مشاغل در مناطق

بيستگانه

E D C B A              گروه بندي آلودگي

مناطق شهرداري

1
× × 2
3
× × × × 4
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

5

6

7

×

×

8 ×

×

9

×

10

11

×

×

12

13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

14

×

15

×

×

16

17

18

×

19

20

ماخذ: پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي صدا- سازمان حفاظت محيط زيست

نمايه 8050120102 استانداردهاي صدا را در هواي آزاد نشان مي‌دهد.

بر اساس اين استاندارد حد آلودگي صدا در مناطق صنعتي 75 دسي بل و در مناطق مسكوني-صنعتي 70 دسي بل تعيين گرديده می باشد . بنابراين با در نظر داشتن جداول توزيع آلودگي صدا در مناطق بيستگانه ملاحظه مي‌گردد كه حد آلودگي صدا ناشي از صنايع مشاغل وحرف در منطقه 2 پايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قبول مي‌باشد.

  • با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سال جاري همچنان معتبر هستند و از آنجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفته می باشد به اطلاعات سال 1371 بعنوان آخرين وضعيت صنايع در منطقه استناد شده می باشد.

3- سرو صداي ناشي از ساخت و سازهاي ساختماني

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حجم بالاي فعاليتهاي ساختماني در سطح منطقه بمعني رفت و آمد انواع ماشين آلات سنگين و حتي استقرار پيوسته آنها در طي روزهاي طولاني و در نتيجه توليد آلودگي صوتي بالا در سطح نواحي مي‌باشد. با در نظر داشتن اينكه اين دستگاهها با موتورهاي ديزلي پر قدرت كار مي‌كنند و در شرايطي كه امروز در ايران حد 45 دسي بل بعنوان حد استاندارد توليد صدا قلمداد مي‌گردد. ميزان انحراف زياد آلودگيهاي صوتي ناشي از كاركرد صدها دستگاه سنگين از قبيل انواع كاميون ، لودر، جرثقيل هاي سنگين، بتونير. بونكر حمل سيمان، انواع ميكسرها ، موتور جوشها، كمپرسورها در سطح نواحي در كنار انواع فعاليتهاي عمراني و اصلاحي در معابر كه معمولاً با شكافتن آسفالت خيابانها و توسط دريل واگن هاي سنگين صورت مي‌گيرد. ابعاد گسترده اي دارد و نيازمند مطالعه و بررسي دقيق مي‌باشد. استانداردهاي انگلستان در سال 1975 حد مجاز صدا را براي كاميونها 92-89 دسي بل و استانداردهاي دانمارك اين حد را براي وسائط نقليه وزن بيشتر از 5/3 تن بابر با 88 دسي بل تعيين كرده اند.

4- پاره اي از رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي، سنتي:

در اين ارتباط پاره اي عادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي رايج در جامعه كل مخل آسايش عمومي می باشد بايد مورد توجه قرار گيرد.

سرو صداهاي گاه طاقت فرسا و گوش خراش فروشندگان دوره گرد، سرو صداهاي مضاعف ناشي از دستكاري اگزوز اتومبيل ها و موتورها سيكلت ها، بوق هاي غير متعارف ، صداي حركت اتومبيل ها در سرعت هاي زياد، صداي بيش از حد بلند بلند گوها در مناسبت هاي خاص در اين گروه از عوامل دسته بندي مي‌شوند.

معضل خيابان ايران زمين در منطقه از اين زاويه نيز قابل بررسي مي‌باشد.


دیدگاهتان را بنویسید