اسید های آمینه ضروری موجود در غدة سیب زمینی شامل: 6% آرژنین، 2/2% هیستیدین، 7/7% لایزین، 6/1% تریپتوفان، 6/6% فنیل آلانین، 1/2% سیستئین، 3/2% متیونین، 9/5% ترئونین و 1/6% والین می باشد. پروتئین موجود در غدة سیب زمینی دارای مقدار ناچیزی از اسید های آمینة سولفور دار و همچنین هیستیدین می باشد. غدة سیب زمینی همچنین حاوی گاما آمینو بوتیریک اسید، بتا آلانین و متیونین سولفوکسید می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ترکیبات دیگر نیتروژن دار شامل گلوتاتیون، کولین، استیل کولین، تریگونلین، کاداورین، آدنین، هیپوکسانتین و آلانتوئین می باشد.

سیب زمینی دارای فنولاز هایی (فنول اکسیداز) از قبیل، پلی فنول اکسیداز، کتکولاز و تیروسیناز که مواد فنول دار را اکسید می کنند می باشد.

3-6-1- ویتامین ها (۳)

ویتامین های موجود در 100 گرم غدة سیب زمینی شامل: IU (۴)۴۰ ویتامین A، 1/0 میلی گرم تیامین، 01/0 میلی گرم ریبوفلاوین، 2/1 میلی گرم نیکوتینیک اسید، 17 میلی گرم ویتامین C، 100 میلی گرم کولین و 4/7 میکرو گرم اسید فولیک می باشد. همچنین 0/3 میکرو گرم اسید آزاد در 100 گرم غدة سیب زمینی هست.

4-6-1- چربی ها

3/41% از کل میزان چربی درون غدة سیب زمینی لینولئیک اسید می باشد. اسید های چرب دیگر موجود شامل: 9/24% اسید پالمیتیک، 4/19% اسید لینولنیک، 4/6% اسید اولئیک، 4/5% اسید استئاریک و 6/0% اسید میریستیک، دو اسید چرب ناشناخته و مقدار کمی اسید چرب هیدروکسیل دار می باشد.

کلسترول، سیگماسترول و بتا سیتوسترول از چربی های فاقد عامل COOH، در غدة سیب زمینی موجود می باشند.

اسید های آلی موجود در غده (به استثنای اسید آسکوربیک، آمینو اسید ها و اسید های چرب) شامل اسید تاکتیک، اسید سوکسینیک، اسید اوگزالیک، اسید مالیک، اسید تارتاریک، اسید هیدروکسی مالونیک، اسید سیتریک، اسید ایزو سیتریک، اسید آکونیتیک، اسید آلفا کتوگلوتاریک، اسید فیتیک، اسید کافئیک، اسید کوئینیک، اسید کلروژنیک می باشد. اسید سیتریک در ساقه و برگ ها نیز هست. تانن ها در بافتهای چوب پنبه ای شده و برگ ها متمرکز هستند.

3-5-1- گل

گلها، پنج قسمت به رنگهای مختلف با خامه و کلالة ساده و تخمدان دو خانه ای دارند. گرده، اصولاً با باد انتقال می یابد. خودگشنی، طبیعی می باشد. دگرگوشنی نسبتاً نادر می باشد و در صورت وقوع، احتمالاً حشرات در آن دخالت دارند. دیپلوئید ها ، با استثناهایی بسیار اندک، خود ناسازگار هستند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-5-1- میوه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

میوه ها گرد تا تخم مرغی (به قطر cm 3-1 یا بیشتر) به رنگ سبز، زرد مایل به سبز یا قهوه ای، و در هنگام رسیدن، قرمز تا بنفش هستند. میوه ها دو خانه ای، با بیش از 300-200 بذر هستند. به علت چند عامل عقیم ساز، ممکن می باشد حتی در صورت تشکیل میوه، بذری وجود نداشته باشد. میوة این گیاه به علت دارا بودن مادة سولانین سمی می باشد. دانة موجود در این میوه ها می توانند گیاه تازه ای تولید کنند اما گیاهان تولید شده به این روش تفاوتهای زیادی با گیاه والد خواهند داشت و در ضمن برای تشکیل غدة کامل زمان بسیار بیشتری احتیاج می باشد.

5-5-1- ساقه

زمانی که از قطعه های بذری جوانه می زند چندین ساقه از یک قطعة بذری رشد می کند. این مسئله زمانیکه تراکم ساقه بسیار بالا باشد می تواند باعث بی نظمی های فیزولوژیکی در رشد غده ها، مانند سبز شدگی غده گردد.

در مراحل اولیه، رشد ساقه بصورت عمودی می باشد، ارتفاع ساقه به cm 150-60 می رسد. تراکم ساقه ها همچنین بر ارتفاع ساقه تأثیر می گذارد، با افزایش تراکم ارتفاع ساقه ها افزایش می یابد و در این حالت تعداد ساقه های جانبی بسیار کمتر می گردد و پتانسیل فتوسنتز به شدت کاهش می یابد.

ساقه معمولاً سبز می باشد، اما می تواند قرمز تا ارغوانی، زاویه دار و غیر چوبی باشد. با وجود این در اواخر فصل رشد، قسمتهای تحتانی می توانند نسبتاً چوبی شوند.

6-5-1- برگ

انواع برگ در میان بسیاری از گونه ها و ارقام زراعی تفاوت بسیار دارند. روزنه ها در سطح زیرین برگ ها بسیار زیاد هستند و انواع مختلف کرک بر روی قسمت هوایی هست. شاخه های فرعی از جوانه های محوری برگ به وجودمی آیند.

بطور کلی الگوی برگ دهی در گیاه سیب زمینی مرکبِ پر مانند می باشد، همراه با 12-7 برگچة بیضی شکل متناوب، بهمراهِ یک برگچة انتهایی. حاشیة برگ ها مضرس یا صاف می باشد. در فواصل این برگچه ها نیز برگچه های کوچکتری جای دارد که به آن ظاهر مشخص می دهد بطوریکه وجود آنها سبب می گردد این گیاه بسهولت از گونه های دیگر Solanum تشخیص داده گردد. میزان شکل گیری این برگچه ها تعیین کنندة پتانسیل عملکرد یک رقم می باشد (شکل 3-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1- گیاهشناسی

1-5-1- ریشه

گیاهان حاصل از بذر حقیقی، ریشة اصلی ظریفی تولید می کنند که بعداً بصورت افشان در می آید. گیاهانی که از غده های بذری به وجودمی آیند سیستمی از ریشه های جانبی افشان دارند که معمولاً بصورت گروه های سه تایی بر روی گره های ساقة زیرزمینی به وجودمی آیند. ریشه های جانبی در نواحی پریسیکل ریشه ها و در مریستم های ساقه های زیر زمینی، نزدیک به صفحة گرهی، پدید می آیند. تقسیم سلولی در پریسیکل باعث ایجاد پریموردیوم ریشه می گردد که با فشار مکانیکی یا احتمالاً با فعالیت آنزیمی مسیر خود را از طریق کورتکس طی می کند. محل خروج ریشه ها اساساً زخمهای باز هستند و محلهای آلودگی را برای عوامل بیماریزا فراهم می کنند. در سیب زمینی ریشه می تواند تا عمق 60 سانتیمتری توسعه پیدا کند، با این حال ریشه ها توانایی زیادی برای نفوذ در لایه های خاک ندارند.

2-5-1- غده(1)

غده بخشی توسعه یافته و متورم از ساقة زیر زمینی می باشد که استولون(2) یا ریزوم(3) نامیده می گردد. رشد غده حدوداً 30 تا 60 روز پس از کاشت در پائین ترین گره استولون های رویده شده، درست پس از قلاب انتهایی استولون های منفرد، آغاز می گردد. تاریکی، دمای مساعد و رطوبت کافی غده دهی را تحریک می کند. غده دهی در پاسخ به کوتاه شدن طول روز و دمای پائین شب آغاز می گردد. زمانیکه غده ها شکل می گیرند مواد (کینین ها) سریعتر تولید می شوند. از دیگر فاکتور های غده دهی تمرکز نشاستة بحرانی می باشد که بوسیلة استولون تشخیص داده میشود. در کل، رشد و گسترش غده به وجود شاخ و برگ کافی برای تولید مواد لازم، آبیاری مناسب و مواد معدنی وابسته می باشد. چنانچه شروع غده دهی پیش از به وجودآمدن برگ های کافی اتفاق بیافتد غده های کوچکتری به وجودخواهند آمد. به محض آنکه شکل گیری غده آغاز گردد رشد ارگانهای دیگر کند می گردد و غده ها به مریستم های غالب و سینک هایی برای جذب مواد آلی تبدیل می شوند. وجود اسید جیبرلیک (GA) رشد غده را پس از آغاز به دلیل جلوگیری از تجمع نشاسته متوقف می کند. عوامل کند کنندة رشد گیاه می توانند شکل گیری غده را تسریع بخشند و نیز تولید یا فعالیت اسید جیبرلیک را متوقف کنند. غده دهی می تواند بوسیلة آبیاری زود هنگام یا بهره گیری از کود های نیتروژن دار به تأخیر بیافتد اما میزان کلی رشد و مدت آن را افزایش می دهد زیرا اندازه قسمت هوایی گیاه و پایداری آن را افزایش می دهد. معمولاً غده هایی که بوسیلة کوتاهترین استولون ها تولید می گردد بیشترین وزن را دارا هستند.

گیاه ممکن می باشد در آغاز 20 تا 30 غدة کوچک تولید کند، اما تنها 5 تا 15 غده به مرحله بلوغ کامل می رسند، زیرا که گیاهان در حال رشد از مواد ذخیره شده در این غده ها بهره گیری می کنند. تعداد غده هایی که به مرحلة بلوغ می رسند به رطوبت و مواد غذایی موجود در خاک بستگی دارد.

وقتی انتهای استولون بصورت غده شروع به تورم می کند، پوست (پریدرم) (4) توسعه می یابد. لایة سلولی که مستقیماً زیر اپیدرم(5) می باشد به کامبیوم چوب پنبه ساز تغییر پیدا می کند. در قسمت خارجی، کامبیوم چوب پنبه ساز تولید سلولهای چوب پنبه ای می کند. پریدرم یک غدة بالغ از 5 تا 15 لایة سلولی تشکیل شده می باشد. کامبیوم چوب پنبه ساز و سلولهای چوب پنبه ای روی یکدیگر پریدرم نامیده می شوند. هرگاه لایة پریدرم حاوی رنگیزه های قرمز باشد سیب زمینی قرمز رنگ خواهد بود. در زمان بلوغ، کامبیوم چوب پنبه ساز فعالیت خود را متوقف ساخته، دیواره های سلولی آن و پوست غده ضخیم تر می شوند.

بخش های مختلفی در غده هست شامل، لایة چوب پنبه ای بیرونی (پریدرم)، پارانشیم ذخیره کنندة درونی، پارانشیم ذخیره کنندة بیرونی و حلقة آوندی. همه بافت ها به تک تک چشم ها متصل هستند. فاصلة بین پوست و حلقة آوندی حدوداً نیم سانتی متر می باشد، اما پوست و حلقة آوندی در محل چشمها و در محل اتصال استولون کم و بیش در تماس نزدیک هستند.


دیدگاهتان را بنویسید